G3130326 web.jpg

שלוש חבילות צילום
לבחירתכם

חבילת היכרות:
אני מבלה איתכם שעתיים, אני משקיע את כל כשרוני ונסיוני,
אתם מקבלים אלבום מעוצב בגודל 30*30 ס"מ ובו
30 עמודים.


ההשקעה שלכם: 1500 ₪

חבילת חצי יום:
אנחנו מבלים יחד ארבע שעות, אני משקיע את כל כשרוני ונסיוני,
אתם מקבלים אלבום מעוצב בגודל 30*30 ס"מ ובו
40 עמודים.

ההשקעה שלכם: 2000 ₪

חבילת יום בחיים:
שש עד שמונה שעות (חבילה לאלופים!), אני משקיע את כל כשרוני ונסיוני,
אתם מקבלים אלבום מעוצב בגודל 30*30 ס"מ ובו
50 עמודים.

ההשקעה שלכם: 2500 ₪

מכיוון שכל לקוח הוא יחיד ומיוחד, כל חבילה היא נקודת פתיחה לתפירה מדוייקת לפי צרכי הלקוח.